Publicador de continguts

Convocatòria i bases del concurs per constituir una borsa de personal laboral de tècnic cadastral de l'IMI

Aquesta convocatòria servirà per crear una borsa de Tècnic Cadastral, a l'efecte desubstituir les possibles baixes, permisos, llicències o qualsevol supòsit de nomenamentcom a personal laboral temporal, d'acord amb l'article 35 del Reial decret 364/1995, de10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'ingrés del personal al servei del'Administració

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins dia 17 de juny de 2022

Menú de navegació