Publicador de continguts

Fotos aèries

FOTOGRAMES
La realitat territorial del municipi de Palma es troba reflectida en successius vols aeris fotogramètrics que abracen des de 1981 fins a l'actualitat. Es tracta de fotogrames aeris verticals que recullen la morfologia planimètrica del territori, encara que aquest tipus d'imatges es veuen afectades per deformacions relacionades amb la perspectiva cònica de les fotografies aèries així com amb les diferències d'escala produïdes per la configuració altimètrica del terreny. En tots els casos els fotogrames es distribueixen en passades longitudinals, amb un solapament entre fotogrames successius al voltant del 60%; les diferents passades també tenen un recobriment entre elles al voltant del 30%, de tal manera que queda coberta la totalitat del territori afectat. Els vols compresos entre 1981 i 2005 corresponen a imatges fotogràfiques analògiques obtingudes a escala 1/2500 o 1/3000 en el cas dels vols del sòl urbà; els vols del territori rústic han estat efectuats a escales menors, 1/6000 o 1/8000 segons els diferents anys. Els vols posteriors a 2006 han estat realitzats mitjançant fotografia aèria digital; la mida terreny del píxel en aquests vols digitals és del ordre de 6 cm en el cas dels vols que cobreixen el sòl urbà, així com de 15 cm en el cas dels vols de rústica.

ORTOFOTOS
Les ortofotografies han estat generades a partir de fotogrames aeris de vols fotogramètrics digitals, corregides digitalment per representar el terreny en una projecció ortogonal sense efectes de la perspectiva cònica original i rectificades de les diferències d'escala produïdes per les variacions altimètriques del territori cobert per un determinat vol. D'aquesta manera s'obté una imatge fotogràfica aèria vertical, o fotoplànol, que està dotada de ple valor cartogràfic, en trobar-se perfectament georeferenciada i a una escala constant en tota la superfície coberta per la imatge. No obstant això, cal deixar constància que el procés d'ortorectificació no elimina les deformacions relacionades amb la visió en perspectiva dels edificis, sobretot en els punts allunyats dels centres dels fotogrames que han estat utilitzats per a l'elaboració.

MOSTRES FOTOGRAMES I ORTOFOTOS

Si no podeu visualitzar les imatges en format ecw, podeu descarregar el visor gratuït, fent clic aquí

 

 1. Vols dels anys:
  • 1981. Escala 1:2500 de la zona del litoral
  • 1982. Escala 1:2500 de la zona del litoral
  • 1983. Escala 1.2500 de la zona oest de la ciutat i part del casc
  • 1987. Escala 1:2500 de la zona oest i litoral
 2. Vols dels anys:
  • 1984. Escala 1:2500 de la zona nord de Palma, Son Ferriol i Sant Jordi
  • 1985. Escala 1:5000 de tota Palma exceptuant una zona del sud-oest.
 3. Vols dels anys
  • 1991-2. Escala 1:2500 de pràcticament tota la zona urbana de Palma
  • 1995. Escala 1:2500 de pràcticament tota la zona urbana de Palma.
  • 2000. Escala 1:3000 de pràcticament tota la zona urbana de Palma
  • 2003. Escala 1:3000 de pràcticament tota la zona urbana de Palma
 4. Vols dels anys:
  • 1990-1 escala 1:8000 de pràcticament tot el terme (excepte zona sud-oest i part del casc)
  • 1998. Escala 1:3000 zona aeroport i Via de Cintura Est
  • 1998. Escala 1:8000 zona exterior al Casc Urbà
 5. Vols dels anys:
  • 2002. Escala 1:8000 zona exterior al Casc Urbà
  • 2005. Escala 1:8000 zona exterior al Casc Urbà
  • 2005. Escala 1:3000 de pràcticament tot el terme municipal
 6. Vols de l'any 2012:
 7. Vols de l'any 2017:

Atès que les noves versions dels navegadors no accepten complements ni funcions d'Adobe, es recomana que per a consultar i visualitzar correctament els documents, primer descarregueu o guardeu el fitxer al vostre ordinador. Fes clic amb el botó dret damunt el document seleccionat i triau "Guardar enlace como..."

Menú de navegació