Publicador de continguts

LOCATOR: Guia Urbana Informatitzada de Palma de Mallorca

LOCATOR: Guia Urbana Informatitzada de Palma és un senzill sistema d'informació geogràfic que permet la gestió d'informació gràfica i alfanumèrica sobre el terme municipal de Palma. S'ofereix la visualització, entre d'altres, de les següents capes d'informació:

 • cartografia estructural bàsica de la ciutat
 • els noms dels vials i els números postals
 • sentits de circulació i zones d'ACIRE
 • zones estadístiques i els seus noms
 • ubicació i fitxes dels serveis municipals
 • capa d'usuari

Aquesta aplicació, destinada a tot tipus d'usuaris, s'ha dissenyat amb la finalitat de facilitar la localització de carrers, trams de carrers i serveis municipals disponibles a la ciutat. Inclou, a més, l'opció d'inserir informació pròpia de l'usuari, el càlcul de distàncies i superfícies, la impressió de la cartografia visualitzada, i es permet l'exportació per incloure-la en altres tipus d'aplicacions.

Requisits mínims:

 • Sistema Operatiu Windows: 98 Se, 2000, Me, NT, XP i superiors.
 • Processador Pentium III a 500 Mhz, memòria amb 128 Mb RAM i targeta gràfica que suporti 16 milions de colors amb resolució Supero VGA (800 x 600).
 • Unitat de CD_ROM i ratolí.
 • Espai en disc dur: 100 Mb.

El Sistema d'Informació de la Guia Urbana Informatitzada de Palma de Mallorca consta de dos mòduls: aplicació i dades. El disseny de l'estructura anterior respon a la voluntat de facilitar l'actualització periòdica de les dades i a la possibilitat d'instal·lar les dades en un servidor de dades, de manera que un grup d'usuaris les puguin compartir. Per tant, el producte pot ser instal·lat per a l'ús individual en un només ordinador o, pot ser instal·lat en un servidor per a l'ús comunitari. La instal·lació individual permet instal·lar l'aplicació i les dades en carpetes diferents. Les carpetes han de comptar amb permís d'escriptura. La instal·lació per a un grup d'usuaris requereix la instal·lació de l'aplicació a cada un dels ordinadors personals, en una carpeta amb permís d'escriptura. Les dades només serà necessari instal·lar-los una vegada a la carpeta del servidor que s'hagi seleccionat.

 

PROCEDIMENT D'INSTAL·LACIÓ

 1. Si no té el programa LOCATOR instal·lat:
  1. Descarregar el programa d'instal·lació InstalarLOCATOR.exe
  2. Executar el programa descarregat, InstalarLOCATOR.exe, i seguir les instruccions de l'assistent d'instal·lació. Es recomana deixar l'aplicació en el directori per defecte (C:\Archivos de programa\LOCATOR). No executar el programa fins a tenir descarregat el programa de configuració de dades.
 2. Si ja té el programa LOCATOR instal·lat, i desitja agregar o actualitzar les dades:
  1. Descarregar el programa d'instal·lació de dades InstalarDatosLOCATOR.exe
  2. Sortir del programa LOCATOR si estigués funcionant.
  3. Executar l'arxiu InstalarDatosLOCATOR.exe i seguir els passos de l'assistent d'instal·lació.
  4. L'assistent d'instal·lació sol·licita una carpeta on instal·lar les dades, si aquesta carpeta és la mateixa on estan instal·lats actualment (per defecte, C:\Archivos de programa\LOCATOR) no serà necessari realitzar tot just. En cas contrari, és a dir, si s'indica una altra carpeta serà precís que en la primera ocasió que s'executi el programa LOCATOR s'accedeixi a l'opció Fichero>Configuración i s'indiqui la carpeta on s'han instal·lat les dades.
  5. Executar LOCATOR.

NOTA IMPORTANT: Aquest producte es troba actualment descatalogat, i per tant, es troba fora de cobertura de suport i/o manteniment informàtic. Només s'aniran actualitzant les dades mentre es consideri convenient.

Menú de navegació