Publicador de continguts


Nuredduna 3D. Primeres passes cap al bessó digital de Palma


7 de juny de 2023

L'àrea de Cartografia de l'IMI està desenvolupant nous productes cartogràfics que permetin crear models digitals 3D de Palma, el primer dels projectes desenvolupats ha estat la captura de dades massiva dels carrers Nuredduna i Patronato Obrero, així s'ha obtingut un núvol de punts amb la seva posició X, Y, Z i imatges esfèriques de la zona, tota aquesta informació ha estat georeferenciada mitjançant tecnologia GPS.

Actualment l'àrea de Cartografia de l'IMI està treballant per incorporar nous productes d'informació geogràfica d'acord amb les noves tecnologies geoespacials i necessitats actuals, que permetin millorar el modelatge del territori. Un d'aquests productes són els núvols de punts i models 3D, per això hem realitzat un projecte pilot al carrer Nuredduna de captura massiva de dades mitjançant làser escàner, s'han registrat milions de punts, amb la seva posició X, Y, Z, i imatges esfèriques, i que han estat georeferenciats mitjançant tecnologia GPS.

Totes les dades es van prendre el passat 15 d'octubre del 2022 i, a més del carrer Nuredduna, es va registrar informació del carrer Patronat Obrer per poder tenir dades de diferents tipologies de carrers.

Aquest visor no només ens permet visualitzar la informació capturada en 3D, té a més altres funcionalitats entre les que podem destacar:

- Mesurament directe sobre el núvol de punts de distàncies, alçades, superfícies,..

- Obtenció de perfils del terreny

- Visualització de Street View, sent interessant en aquest cas perquè les imatges mostrades són anteriors a les obres realitzades recentment, podent comparar l'abans i després del carrer.

Amb aquest projecte s'estudia desenvolupar noves maneres de generar productes cartogràfics que permetin una forma més eficaç de produir informació geogràfica i generar nous productes que reflecteixin fidelment la realitat del terreny.