Publicador de continguts

Sol·licitud de pressupost

SUSPESA TEMPORALMENT L'ATENCIO PERSONALITZADA I PRESENCIAL: a la seu de l'IMI, C/Joan Maragall, 3, 07006, els dimecres de 10:00h a 14:00h. Tel. 971466062, ext.3008
Atenció telemàtica: amb tramitació mitjançant correu electrònic dirigit a cartografia.subministrament.doc@imi.palma.es,

Sol·licitud de pressupost canal telemàtic:

Per a obtenir un pressupost de plànol ha d'enviar un correu electrònic a l'adreça cartografia.subministrament.doc@imi.palma.es, indicant les següents dades:

  • Nom, llinatges, NIF i l'adreça electrònica.
  • Tipus d'informació del plànol Cartogràfic sol·licitat d'acord amb el que estableix la vigent ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIONS DE SERVEIS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ
  • Delimitació mitjançant un croquis o un altre mitjà la zona exacta de la qual vol el plànol.
  • Suport de reproducció i subministrament de la documentació cartogràfica sol·licitat d'acord amb el que estableix la vigent ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIONS DE SERVEIS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ.

Li enviarem el pressupost sol·licitat que haurà de fer efectiu segons les dades que li proporcionem havent d'enviar còpia del document d'ingrés a l'adreça de correu electrònic indicat.

Una vegada rebut el justificant de pagament, se li subministrarà l'arxiu del plànol sol·licitat a l'adreça electrònica proporcionada o mitjançant els mitjans expressats en l'esmentada ordenança.

Menú de navegació