Menu
Logo_IMI
Logo_Ajuntament
x
Cercar
MarcadeAgua
Nous desenvolupaments

L'objectiu de l'Àrea és dissenyar, desenvolupar i mantenir les aplicacions informàtiques que donen servei als funcionaris municipals.

Tecnologies

Les aplicacions d'ús intern es desenvolupen en l'entorn Oracle Forms, mentre que les aplicacions accessibles directament pel ciutadà a través d'Internet es desenvolupen en tecnologia Java, tot i que sobre el sistema S/390 en tecnologia Adabas/Natural encara tenim gran part de la gestió municipal.

Actualment el projecte prioritari és la migració de les aplicacions del sistema S/390 cap a tecnologia Oracle Forms.

Principals aplicacions desenvolupades a l'IMI

 • Entorn Oracle Forms:
  · Gestió d'expedients
  · Atenció a la violència de gènere
  · Gestió de mercats
  · Selecció de personal
  · Gestió de serveis de Policia
  · Gestió de notificacions i correspondència
  · Normatives
  · Expedients de Palma Activa
  · Informació fiscal
  · Ordenança de regulació de l'aparcament
  · Targeta Ciutadana
  · Abonaments i usuaris de Bicipalma
  · Gestió de serveis socials
  · Violència de gènere
  · Gestió d'instal·lacions i serveis esportius
  · Gestió d'incidències
  · Patronat Municipal d'Escoletes
 • Tecnologia Adabas/Natural (pendents de migrar o en migració)
  · Gestió de vehicles (host IBM)
  · Autoliquidacions
  · Multes
  · Gestió d'expedients
  · Expedients de població
  · Registre general de l'Ajuntament Palma
  · Cadastre
  · Cadastre CAX
  · Recaptació de tributs locals
 • Tecnologia Java
  · Cita prèvia Població
  · Cita prèvia PalmaActiva
  · Pagaments tributs Internet
  · Borsa virtual de feina
  · Gestió magatzem Bombers
  · Enquestes web
  · Autoliquidacions impost matriculació de vehicles
  · BiciPalma
Imatge Nous desenvolupaments

· Conveni de multes de cases de lloguer
· Pagaments de l'IME
· Consulta del cens electoral
· Targeta Ciutadana des dels municipis amb conveni
· Consulta de deutes de proveïdors
· Plusvàlues
· Consulta d'imatges de multes
· Web service per a certificats d'empadronament
· Web wervice per als dispositius de recàrrega de la Targeta Ciutadana
· Consulta de situació de la inspecció tècnica d'edificis
· Mòdul de PINBAL (Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears)

Principals projectes en curs

 • Desenvolupament i migració de l'aplicació de cadastre
 • Desenvolupament i migració de l'aplicació CAX
 • Desenvolupament i migració de l'aplicació de Gestió de Tributs Municipals
 • Configuració i migració dels expedients d'ITE
 • Migració de la part d'accés de la gestió de notificacions
 • Configuració i migració d'autoliquidacions

Data darrera modificació: 14 de juliol de 2016

© IMI Carrer de Joan Maragall 3. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 46 60 00 | Fax: 971 77 16 16
Logo_IMI