Menu
Logo_IMI
Logo_Ajuntament
x
Cercar
MarcadeAgua
Serveis Corporatius

L'Àrea d'Administració i Recursos Humans gestiona tres seccions:

  • Comptabilitat: administració del pressupost, comptabilització i tresoreria
  • Compres: gestiona la contractació d'obres, subministraments i serveis
  • Recursos Humans: administra els rebuts de nòmina, la selecció de personal i en general qualsevol matèria de relacions laborals

Data darrera modificació: 23 de juny de 2016

© IMI Carrer de Joan Maragall 3. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 46 60 00 | Fax: 971 77 16 16
Logo_IMI