Menu
Logo_IMI
Logo_Ajuntament
x
Cercar
MarcadeAgua
Perfil del contractant Institut Municipal d'Innovació

D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a Contractació, amb l'objectiu de dotar de publicitat i transparència la contractació municipal.

Data darrera modificació: 9 de juny de 2022

© IMI Carrer de Joan Maragall 3. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 46 60 00 | Fax: 971 77 16 16
Logo_IMI