Menu
Logo_IMI
Logo_Ajuntament
x
Cercar
MarcadeAgua
Actualització del Sistema d'Informació Cartogràfica de l'IMI

10 d'agost de 2018

S'han publicat dues noves sèries cartogràfiques d'ortofotografies aèries del terme municipal de Palma elaborades amb les imatges aèries obtingudes amb els vols fotogramètrics realitzats l'octubre de 2017.

Una nova sèrie d'ortofotografies a E = 1/1 000, amb resolució espacial de 0,1 m, i l'actualització de la sèrie a E = 1/2 000, de resolució espacial de 0,2 m, ambdues incloses al Mapa topogràfic municipal (MTM).

Les sèries cartogràfiques relatives a la cartografia topogràfica bàsica i derivada oficial que formen les sèries de l'MTM a escales 1/1 000, 1/2 000 i 1/4 000 estan permanentment actualitzades i les seves variacions, publicades.

Data darrera modificació: 12 d'agost de 2019

© IMI Carrer de Joan Maragall 3. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 46 60 00 | Fax: 971 77 16 16
Logo_IMI