Menu
Logo_IMI
Logo_Ajuntament
x
Cercar
MarcadeAgua
La planta potabilitzadora de Son Tugores compleix 20 anys produint aigua per al consum humà a la ciutat

20 d'abril de 2015

Des de la seva inauguració, el 20 d'abril de 1995, la instal·lació ha produït més de 115 milions de m3 d'aigua, l'equivalent a 15 vegades el Gorg Blau

Palma, 20 d'abril de 2015.- L'estació de tractament d'aigua salobre de Son Tugores, situada al camí dels Reis, devora la carretera de Valldemossa, compleix aquest dilluns 20 anys de servei. Al llarg de tot aquest temps, la planta potabilitzadora d'EMAYA, inaugurada el 20 d'abril de 1995 pel llavors batle de Palma Joan Fageda, ha produït un total de 115.130.342 metres cúbics d'aigua per a consum humà, cosa que equival a 15 vegades la capacitat de l'embassament del Gorg Blau al límit de la seva coronació.

La planta potabilitzadora de Son Tugores va representar una inversió de 1.708 milions de pessetes i va ser finançada per l'Ajuntament de Palma a través d'EMAYA amb un ajut de 500 milions de pessetes aportat per la llavors Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears.

Aquesta infraestructura va ser construïda per Dégrémont i el termini d'execució va ser de 350 dies. Les obres es varen iniciar el maig de 1994 i foren inaugurades l'any següent amb la finalitat de solucionar la problemàtica de la salinitat elevada per la sobreexplotació dels aqüífers de na Burguesa i el Pont d'Inca, i dotar la ciutat de Palma d'aigua de millor qualitat.

La seva entrada en funcionament va resultar providencial ja que va coincidir, amb uns pocs dies de diferència, amb la posada en marxa del transvasament d'aigua potable des de Tarragona a Palma per via marítima, el qual va ser conegut popularment com l'"operació vaixell", dissenyada per a fer front a les dificultats de subministrament a les llars de Palma com a conseqüència d'una època perllongada de sequera unida a la manca d'infraestructures a Mallorca per a pal·liar aquesta problemàtica.

La construcció de la potabilitzadora va suposar la reestructuració de l'esquema general del subministrament, amb la construcció de nous trams de canonades de gran diàmetre. Així, es varen executar la connexió del sondeig de na Burguesa amb les instal·lacions d'EMAYA a Son Anglada, el desdoblament de l'artèria de distribució a l'avinguda del Setze de Juliol i la canonada per a l'abocament de l'aigua de rebuig al torrent de la Riera, entre altres actuacions. Totes aquestes obres es varen desenvolupar en paral·lel amb les de la planta de Son Tugores.

Aquesta infraestructura va suposar un canvi radical en l'estratègia d'EMAYA així com una aposta decidida per la qualitat i la sostenibilitat. No en va, el llavors gerent de la companyia. Arturo Cadenas, es va referir a la potabilitzadora de Son Tugores com "l'obra de més envergadura mai realitzada per EMAYA".

Procés. Per a la potabilització d'aigua, Son Tugores utilitza el procés d'osmosi inversa per a eliminar el contingut salí d'aigua d'entrada. El sobrant d'aquesta operació, amb tot el contingut salobre, és abocat a la llera de la Riera a través del desguàs localitzat a l'altura de la confluència entre el camí de Jesús i Andreu Torrens, i contribueix a generar l'efecte mirall d'aigua en el tram urbà de la Riera fins a la desembocadura al costat de les instal·lacions del Reial Club Nàutic de Palma.

Dissenyada per a produir en els seus orígens fins a 30.000 m3 d'aigua potable al dia (després de les ampliacions realitzades amb el temps, aquesta capacitat s'ha vist incrementada fins als 46.400 m3) amb una salinitat de sortida inferior a 0,5 g/l, Son Tugores va ser considerada en el seu moment la planta més gran d'Europa en la seva categoria.

La planta va ser dissenyada per a tractar aigua amb salinitats variables entre 2 i 10 grams per litre, encara que a causa de l'extraordinària recuperació dels aqüífers, gràcies a la possible alternança d'aquests recursos, avui s'estan tractant aigües d'entre 1 i 3 grams per litre. En aquest sentit, cal tenir present que, a mitjans dels anys els índexs de salinitat dels sondejos de la Vileta i Son Serra, per exemple, presentaven uns valors de fins a 7,5 g/l i 6,3 g/l, respectivament.

La instal·lació s'ha configurat en sis mòduls independents que poden produir un cabal net unitari de 7.000 m3/dia aproximadament més un bastidor de recuperació que produeix 4.400 m3/dia aproximadament. La planta opera durant les 24 hores, amb capacitat per a tot l'any. El consum energètic mitjà se situa en 1.15 kWh/m3.

Data darrera modificació: 22 d'abril de 2015

© IMI Carrer de Joan Maragall 3. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 46 60 00 | Fax: 971 77 16 16
Logo_IMI