Menu
Logo_IMI
Logo_Ajuntament
x
Cercar
MarcadeAgua
Projecte Micromachine

11 de maig de 2016

Els 10 joves del projecte Micromachine participen en la instal·lació i la configuració d'equips informàtics, el suport tècnic als usuaris en cas d'incidències, i la revisió, el manteniment i la reparació de material informàtic d'ús públic o que repercuteixi en el servei que es presta a la ciutadania.
Al llarg d'un any tenen un 30% de la seva jornada laboral destinada a aprendre aquest certificat de professionalitat:

  • operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (nivell 1), 290 h
  • dues formacions complementàries
  • informació i orientació professional, 15 h
  • competència clau d'anglès n2, 180 h

El 70% restant correspon a la jornada de treball a les principals instal·lacions objecte d'aquesta formació, que són: l'Escola Municipal de Formació, el centre de formació de gent gran, els casals de joves, les biblioteques, les dependències amb punts d'atenció al ciutadà (recaptació de tributs, Cadastre, PalmaActiva, IME, Policia...) i les Oficines d'Atenció al Ciutadà. Això no obstant, tenint en compte que la majoria de les tasques que duen a terme el funcionaris de l'Ajuntament de Palma estan dirigides a prestar un servei al ciutadà directament o indirecta, també es preveu que la formació inclogui equips informàtics de qualsevol àrea que hagi de menester suport tècnic.

Aquest projecte de Garantia Juvenil està gestionat per PalmaActiva, amb la participació del SOIB, i cofinançat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, SEPE, i el Fons Social Europeu.

https://m.facebook.com/PalmaActiva/photos/pb.169187873166649.-2207520000.1463040591./1008880339197394/?type=3

Data darrera modificació: 9 d'agost de 2016

© IMI Carrer de Joan Maragall 3. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 46 60 00 | Fax: 971 77 16 16
Logo_IMI